Bestill time i dag!
Ring: 55 61 20 90
Åpningstider: Man-Fre 8:00 til 19:00

Helfo-refusjon

Trygderefusjon for tannregulering

20-års grense

For å få støtte fra NAV til tannregulering må behandlingen være påbegynt innen utgangen av det året pasienten fyller 20 år. Det kan kun gjøres unntak dersom det er svært gode grunner til at behandlingen ikke har kunnet starte tidligere.

Hvor mye støtte får man?

Størrelsen på støtten varierer fra 40% til 100% av behandlingskostnadene, og er avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er. De forskjellige bittfeilene er listet opp på trygdeskjemaet, og er delt inn i grupper:

  • Gr. A: 90-100% refusjon
  • Gr. B: 75% refusjon
  • Gr. C: 40 % refusjon

Det påpekes at denne refusjonen er en prosent av de offentlige takster. Eurodent Bergen har valgt å bruke disse takstene som utgangspunkt for sine priser på tannregulering. 

Søskenmoderasjon

Dersom flere søsken trenger regulering, får man fra og med barn nummer to mer trygderefusjon:

  • I Gr. B økes refusjonen fra 75% til 90%
  • i Gr. C fra 40% til 60%

Støtte fra NAV/Helfo til voksne

I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering:

  • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både kjeveortopedi og kjevekirurgi
  • Manglende tannanlegg er medfødt, og lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk, eller med broer / implantater som krever kjeveortopedisk forbehandling
  • Pasienter med spesielle sykdommer som gir rett til gratis tannbehandling (NAV/Helfo har en oversikt over slike sykdommer)
  • Pasienter med traume, som skal behandles i kombinasjon med tannerstatning
  • Pasienter med marginal periodontitt (tannkjøttssykdom)

Direkte oppgjør til tannlegen

NAV/Helfo utbetaler trygderefusjonen direkte til oss.

Du betaler kun din egenandelen til oss.

Her kan du lese om andre Helfo-regler og laste ned fullstendig veiledning om dekning av utgifter til tannbehandling.

Share