Bestill time i dag!
Ring: 55 61 20 90
Åpningstider: Man-Fre 8:00 til 19:00

Visdomstenner

“Visdomstenner”, er et ganske nysgjerrig navn for tenner hvis man tenker på det. Dette er et folkenavn for de tredje jekslene, som vanligvis kommer opp senere i livet. De kalles slik fordi en moderat mengde visdom oppnås visstnok på omtrent samme tid som disse tennene begynner å vokse, altså mellom 17 og 25. Interessant nok, viser dagens forskning at hjernen ikke er helt moden til man er 25 år gammel, så det kan faktisk være noe sannhet i myten.

De fleste voksne har fire visdomstenner; selv om det er mulig å ha flere (overtallige tenner) eller færre eller ingen (hypodontia). Det er imidlertid lite visdom til de problemene som synes å være assosiert med dem. Visdomstennene påvirker ofte andre tenner mens de utvikles ved å være inntakt, kommer inn sidelengs, eller som det synes – hvilken som helst vei, men ikke opp!

Nedenfor er en oppsummering av fakta du trenger å vite om dette emnet og en gjennomgang av problemer knyttet til visdomstenner og deres bevaring og / eller fjerning.

Det ikke er mulig å forutsi måten dine visdomstenner vil bryte ut (blir synlig) på eller om de kommer i riktig posisjon og med nyttig bitende funksjon. I alle fall synes tilstrekkelig plass å være nødvendig for å tillate vellykket utbrudd. Enkelt sagt, det må være nok plass for dem i munnen. Vurdering av denne plassen kan bestemmes ved hjelp av en rekke radiografiske (røntgen, CBCT) og andre bildeteknikker. Men det faktum at de kan vokse garanterer ikke at de skal, og hvis de kommer ut er ikke det garantert at de vil være friske, spesielt med hensyn til det omgivende tannkjøttet.

1Figur 1: Bildet viser visdomstann i overkjeve som har en svak DISTO-vinkelposisjon og en visdomstann  i underkjeven horisontalt retinert nær nerven.
2
Figur 2: Bildet viser visdomstann i underkjeven som har en mesio-vinkelposisjon og en visdomstann i overkjeven mot den andre molarens røtter.

3
Figur 3: Bildet viser visdomstann i underkjeven som har en horisontal retensjon som kan skade den andre molarens røtter og forårsake mulig periodontal sykdom.
5
Delvis retinert visdomstann.
Figur 4: Bildet viser et annet syn på den samme visdomstannen som forårsaker potensielle smerter (pericoronitis).
5
Delvis retinert visdomstann.
Figur 5: Bildet viser visdomstann i underkjeven som er delvis retinert og forårsaker potensielle smerter (pericoronitis).

Hva er effekten av retinerte visdomstenner?

Begrepet “effekt” refererer vanligvis til påvirkning eller virkning av en gjenstand på en annen. I forhold til visdomstennene, betyr dette begrepet normalt at tannen eller tennene presser eller er fastkjørte mot andre viktige strukturer. Disse kan omfatte tilstøtende tenner, tannkjøtt eller andre myke vev i munnen, nerver og blodårer, eller andre strukturer. Retningen som en problematisk visdom tann peker til blir ofte brukt for å karakterisere retensjon, for eksempel horisontal, DISTO-vinkel ( “DISTO» – bakover, “kantet” – som danner en vinkel, sammen beskriver de en tann som vokser i en bakoverretning ) [Figur 1], eller mesio-kantet ( “mesio” – forover, en tann vinklet fremover) [Figur 2].

Hvorfor er det ikke nok plass? Oftest er det et avvik mellom kjeve og tannstørrelse med for lite plass til å ha de tredje molar (visdoms-) tenner.

Konsekvenser av retinerte visdomstenner

De vanligste konsekvensene av retinerte visdomstenner er periodontal (tannkjøtt; “perio” – rundt; “odont” – tann) problemer og er den hyppigste grunnen til deres fjerning. Deres tilstedeværelse kan påvirke de periodontale vev av de tilstøtende andre jekslene ved å forstyrre periodontal vev – mekanismen som forankrer tennene i deres omkringliggende bein – som fører til deres tap og predisponerer dem for bakteriell, plakk-indusert, periodontal sykdom. De kan også føre til rotresorpsjon og skader på tilstøtende tannrøtter [Figur 3].

Tilstedeværelsen av synlige (utbrudte) tredje molarer er ofte forbundet med forhøyede nivåer av periodontal sykdom. Periodontitt som involverer bakerste tenner, kan være progressiv og respondere bare delvis på terapi fordi de er vanskelige å nå og behandle. Blant annet finnes det begrensninger i mekanisk fjerning av plakk og tannstein. Tilstedeværelsen av lommer dypere enn 4-5 mm og / eller blødning ved underøkelse skal varsle tannlegen for potensielle fremtidige utviklingen av periodontal sykdom.

Smertefri: Et interessant faktum er at i de fleste tilfeller kan retinerte tenner eksistere ganske asymptomatisk; med andre ord, du vet ikke engang at de er der før de forårsaker problemer. Imidlertid kan retinerte og delvis retinerte visdomstenner blir ofte cystisk (omgitt av en lukket lomme eller membran) og fører til tap av det omkringliggende kjevebeinet og mulig betennelse. De kan også forstyrre vitale strukturer. I underkjeven – neurovaskulær bunt ( “neuro» – nerve; “vaskulær” – blodkar) som har ansvar for følelser. I overkjeven kan de påvirke eller penetrere sinus/bihulene. I begge tilfeller er disse tennene plassert der de ikke er ment å være, men forårsaker ingen smerter.

Smertefull: Ved andre anledninger, vil du virkelig legge merke til hvis du får smertefull pericoronitis ( “peri” – rundt; “corona” – krone, “itis” – betennelse) [figur 4 og 5]. Dette er en akutt betennelse og infeksjon av omkringliggende tannkjøtt som vanligvis oppstår rundt delvis retinert visdomstann i underkjeve. Den er vanligvis behandlet med mild irrigasjon (utvasking) for å fjerne bakterier og matrester, ved å skylle med varmt saltvann, ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler som aspirin eller ibuprofen, og noen ganger antibiotika. Siden denne tilstanden er sannsynlig å være gjennomgående, er det viktig å ha retinert tann eller tenner evaluert for fjerning.

Oral kirug er den som fjerner visdomstenner dersom de er retinert eller delvis retinert. Dette er ofte forbundet med at tennene ligger veldig dypt med røtter og er derfor vanskelig å fjerne uten å måtte kjære de i stykker med spesielle instrumenter og maskiner. Tannkirurg har også dypere kunnskaper om bein og nerve-struktur og derfor kan utføre behandling uten store komplikasjoner.

Slik som ved all kirurgi, er det også risiko her. I noen tilfeller, kan man komme i en situasjon hvor man er verre stilt enn før kirurgien. Derfor er det viktig at man blir informert om generelle og spesielle komplikasjoner. Man bør spørre kirurgen om dette dersom man ikke har fått utlevert det skriftlig.

Risikofaktorer: Det er spesielt viktig å ha rutinemessig tannlegesjekk i alderen 17-25, når visdomstennene vanligvis kommer opp, fordi retinerte visdomtenner forårsaker ikke alltid smerter. En ekstra periodontal risikofaktor for de tredje jekslene er om ikke deres tilstedeværelse – asymptomatisk eller på annen måte – påvirker risikoen for tilstøtende tenner for å utvikle periodontitt.

Konklusjon: En retinert visdomstann kalles asymptomatisk hvis personen ikke opplever tegn eller symptomer på smerte eller ubehag forbundet med denne tannen. Generell enighet er at fjerning er hensiktsmessig i tilfeller av symptomer på smerte eller patologisk (sykdomsfremkallende) forhold.

Refusjon: I Norge kan man få refusjon for fjerning av retinerte eller dyptliggende røtter hos kirurg. Hos Eurodent betaler man kun egenandel på ca. 2000 NOK som inkluderer undersøkelse hos kirurg, røntgen, bedøvelse, kirurgisk oppdekking og selve fjerning av tannen.

CBCT (3D røntgen) er ofte å anbefale i mange tilfeller der det er mistanke om nærheten til nerven. Eurodent Bergen har nyeste CBCT installert i mars 2016. Vi tar røntgen på stedet slik at kirurgen kan se og vurdere situasjonen. Vi tilbyr også mulighet for andre tannleger å henvise til CBCT. Vi sender epikrise fra radiolog og bilder på CD innen en ukes tid.

Narkose: I de fleste tilfeller kan visdomstenner på samme side fjernes under lokalbedøvelse. Men i noen situasjoner der det er behov for å fjerne alle visdomstenner, eller når disse ligger altfor dypt, kan det bli behov for sedasjon. Du kan lese om den her.

PLAGES DU AV VISDOMETENNER?

BESTILL TIME HOS OSS I DAG! VI HAR ALL NØDVENDIG UTSTYR OG KOMPETASE

FOR Å TILBY DEG EN SIKKER OG SMERTEFRI TANNBEHANDLING.

Wisdom-teeth-service

Share

Comments are closed.